Foredrag

Marie Louise L.M.  Friderichsen

Allingkloster Skov - Projektleder - Foredragsholder


Historiske foredrag om kvindeskæbner

Jeg holder flere forskellige historiske foredrag om kvindeskæbner og kan bookes via min mailadresse.


Kvindeskæbner under Danmarks besættelse

Foredrag om de kvinder, der tog aktivt del i Danmarks frihedskamp underbesættelsen fra 9. april 1940 til den 5. maj 1945.

Kvinder deltog på alle niveauer og kom for nogles vedkommende til at betale den ultimative pris for at turde sige fra og yde en indsats, da det virkelig gjaldt.

Foredraget fortæller om mange forskellige kvinder, kendte og mindre kendte og om krigen set med danske øjne.

Foredraget bygger på litteratur om emnet og aviser fra hele perioden.

Varighed, ca. 1½ time, meget gerne med pause i midten.Herregårdsfruer fra Lolland

Foredraget omhandler fem forskellige kvinder fra og med tilknytning til lollandske herregaårde. det strækker sig over en tidsperioede fra 1596 til 1945.

Startende ved Marie Grubbe og sluttende med den mindre kendte Lykke Danneskiold- Samsøe viser foredraget en stor del om tidsperioderne, hvad man lagde vægt på i opdragelse og uddannelsen af kvinder og hvad deres muligheder var.

Foredraget bygger på litteratur og indsamlede beretninger via interview.

Varighed 1½ time, meget gerne med pause i midten.Kvinders valgret 100 år!

Den 5. juni 1915 fik kvinder endelig ret til at stemme til til folketinget 30 år efter forslaget om kvindersvalgret første gang var blevet foreslået i Folketinget i 1886.

Vejen til overhovedet at få stemmeret går over Danmarks ændring fra enevælde til demokratisk stat med egen grundlov og skyldes mange menneskers - mænd som kvinders - ukuelige kamp for at få nye progessive tanker til at slå igennem og vinde indpas.

Og da valgretten så først var opnået blev det ikke meget lettere, utrolig få kvinder blev valgt ind i de første år og de, som det lykkedes for, måtte tåle en hel del satire og smædeskrifter og umuliggørelse af at kunne gennemføre deres politiske mål.

Om Matilde Fibiger, Matilde Bajer, Nina Bang, Sylvia Pio, Lis Groos og mange andre.

Foredraget bygger på litteratur, Websider, samtaler og statestikker.

Varighed godt 1 time.

Foredrag siden 1995.

Fra efteråret 1994, mens jeg skrev min afsluttende opgave på universitetet, hjalp jeg til på Kvindemuseet i Aarhus med en udstilling om danske kvindelige frihedskæmpere. Den viden syntes jeg efterfølgende jeg kunne omsætte til noget og så begyndte jeg holde foredrag .Det er især kvinder og kvinders historie, der interessere mig, mest fordi jeg tænker, at hvis vi ikke selv fortæller den, hvem skal så?


Det at stå foran et publikum og få lov at dele viden, som man brænder for giver noget helt særligt og det ligegyldigt om det er en formiddag på et plejehjem for 10 pensionister eller om det er til et foreningsforedrag en aften foran en fyldt sal.


Det er bare altid dejligt at kunne få lov til at møde nye mennesker og fortælle om ting man ved og er optaget af og høre hvad andre ved og husker.

Næsten efter hvert foredrag får jeg små nye stykker mosaik med hjem til at kunne flette ind i fortællingen eller bruge ved en senere lejlighed og det er en kæmpe gave at lære og lytte, formidle og fortælle på én gang.


Foredragene kan bookes via min mailadresse:


allingklosterskov@gmail.com


Ud over honorar skal jeg også have dækket kørsel.