Om

Marie Louise L.M.  Friderichsen

Allingkloster Skov - Projektleder - Foredragsholder


Herunder følger to forskellige CV'er. Et for mit personlige liv og et for mit politiske liv

Personligt CV

 • Født 6. januar 1969 i Kjellerup
 • Student Viborg Katedralskole 1988
 • Cand. Jur. Aarhus Universitet 1995
 • Foredrag/undervisning 1994-
 • Afdelingsleder Aktionshuset Nelleman & Thomsen 1996-1998
 • Selvstændig skovbrug 1999-
 • Dansk Skovforenings bestyrelse 2008-2017
 • Erhvervsrådet LF 2007-2010 (Formand 2008-2010)
 • Repræsentantskabet Lollands Bank 2011-
 • Selvstændig erhvervsejendomme 2011-
 • Formand Storstrøms Skovkreds 2012-
 • Repræsentantskabet Nykredit 2012-
 • Forretningsudvikler East Metal 2014- 2015
 • Præsident Soroptimisterne 2014-2016
 • Medlem Centerbestyrelsen Skov og Landskab KU 2016-
 • Turistchef 2016 - 2019
 • Seniorprojektleder Bæredygtig Turisme, Gate 21

Politisk CV

 • Medlem Konservative 1992-
 • Bestyrelsesarbejde i Gedved, Horsens, Gjern og

Højreby 1996 -2007

 • Indtrådt i Lolland byråd 2007 - 2017
 • Folketingskandidat Lolland 2006 – 2010
 • Formand Social og Psykiatri 2010 – 2014
 • Næstformand Nakskov Havn 2010 - 2014
 • Medlem Økonomiudvalg 2010 – 2016
 • Medlem KKR 2010 – 2014
 • Medlem KLs repræsentantskab 2010 – 2016
 • Medlem Kultur og Fritidsudvalget 2014 – 2016
 • Medlem bestyrelsen Nørregade Teatret 2014 –
 • Medlem bestyrelsen Lolland Forsyning 2014 – 2016
 • Folketingskandidat Lolland & Næstved 2014 - 2016


Selvstændig Erhversdrivende og Projektleder.

Hvis ikke vi har nogle politikere, der også har erfaring fra at drive selvstændigt erhverv, så er det forståeligt, hvis vores samfund bliver mere og mere detailreguleret uden at man skeler til, hvad det koster den enkelte virksomhed.Jeg er født i Kjellerup, dengang der stadig lå et sygehus i en så lille by og voksede op på mine forældres gård ved Hinge Sø. Mine forældre drev egen trikotagevirksomhed i både Ikast og Kjellerup, så selv om min far købte gårde og vi boede på en, var det skovbrug og ikke landbrug.


Som yngste i en søskendeflok på fire, hvor der var 22 års forskel fra den ældste til mig, så lærte jeg tidligt at argumentere for mine meninger og at man kommer langt ved at lytte og finde fælles retninger.


Min far havde været politisk aktiv fra han var ganske ung, så politik var et naturligt diskussionspunkt i vores hjem og jeg var interesseret i samfundsforhold fra min tidligste skolegang, hvor forskellige lærere i 1970'erne prøvede at lægge deres meget bastante holdninger på venstrefløjen ned over deres elever. Jeg er derfor slet ikke i tvivl om, at min politiske "vækkelse" daterer sig til en diskussion med en lærer på Hammerum Friskole om såkaldte kapitalister kunne have et socialt hjerte.


Jeg så jo verden, ud fra det jeg kendte, med nogle dygtige forældre, der klarede sig godt og fik deres virksomhed til at vokse, men som samtidig også tænkte på at ansætte mennesker med udfordringer af alle slags og levede efter devisen - en virksomhed er kun så god som den nederste fejedreng bliver behandlet, altså pas på alle og tag hånd om dem, så trives medarbejdere og så trives virksomheden - så jeg kunne på ingen måde få succes til ikke at rime på hjerte og det er der jeg stadig er i dag. Økonomisk dygtighed kan gå hånd i hånd med et socialt hjerte.


Efter en cand. jur uddannelse på Aarhus Universitet, hvor jeg begyndte at undervise sideløbende og holde foredrag, blev jeg ansat som elev i Auktionshuset Nellemann og Thomsen. Jeg var træt af at læse, træt af jura og trængte til fuldstændig at skifte karriere.

Efter tre ugers ansættelse som elev overtog jeg den første afdeling som leder og efter ½ år overtog jeg den næste, så meget hurtigt arbejdede jeg rigtig meget og elskede det!

Spændende verden hvor der er mange forskellige slags mennesker og man hele tiden får lov at arbejde med nye interessante ting.


I foråret 1998 var jeg højgravid med min første dreng og trappede langsomt ned for arbejdet for at gå på barsel.

Samtidig var min far død i 1995 og min mor var begyndt at spørge om nogle af os ville overtage noget fra vores forældre, så 1. marts 1999 blev jeg ejer af min egen skov Allingkloster, som ligger nord for Silkeborg 10. min kørsel fra, hvor jeg er født.


Allingkloster Skov er 40 % løv og 60 % nåletræ fordelt på 230 ha inklusiv 20 ha sø og har seks lejemål, heriblandt et meget smukt hovedhus, hvor jeg og min familie boede de næste fem år.

At drive skovbrug i Danmark er en kæmpe udfordring, skov bliver mere anset for natur end erhverv og indtjeninene, de erhvervsmæssige rammer og konkurrenceforholdene er meget vanskelige - og så startede jeg lige med en orkan i december 1999 og da der var ryddet nogenlunde op efter den og kommet ro på regnskabet, kom den næste i januar 2005, så absolut en opgave, der krævede og kræver en fast hånd på rattet og en stram styring af økonomi, men også at man tør investere og se muligheder og udvikle for at ruste ejendommen til fremtiden.


Siden 1992 var jeg begyndt at tage aktivt del i politik, jeg havde meldt mig ind i konservative efter Tamilsagen og siddet i forskellige bestyrelser og også været at finde på stemmesedlen ved forskeillige valg.


I 2004 flyttede familien til Lolland, fordi min daværende mand skulle overtage sin slægsgård, et landbrug på Midtlolland og det flytte satte for alvor gang i min politiske interesse og deltagelse.

Her kom jeg nemlig til en fantastisk egn med en mængde muligheder, men som lider under mange vrangforestillinger og dårlig omtale i resten af Danmark.


I 2007 kom jeg ind i Kommunalbestyrelsen, da den eneste konservativ valgte i byrådet trådte ud og ved valget i 2009 trak jeg to yderligere med mig ind.

 

Ved valgte i 2013 var det lige ved at lykkes at få borgmesterposten, men desværre er rævekagernes tid ikke forbi, så den aftale, der var indgået faldt til jorden og i dag sidder den konservative gruppe i byrådet i opposition. Til gengæld genoptog jeg så  jobbet som folketingskandidat i både Næstved, Guldborgsund og Lollandskredsen og fik et godt valg i 2015, men har valgt den politiske platform fra i 2016 tilgengæld for et job, som mit hjerte brænder for - Turistchef på Lolland, som jeg tiltrådte i 2016.


Fra 2019 har min interesse for turisme først mig videre ind i et helt nyt og meget spændende område, så jeg nu er ansat i Gate 21, der arbejder med mange forskellige dagsordener indenfor bæredygtighed og hvor jeg har turismevinklen med ind i det arbejde.


Med tiden er det også blevet til en del bestyrelsespladser, f. ex. som den første valgte kvinde nogensinde i Dansk Skovforenings bestyrelse og min egen forretning har udviklet sig med erhvervsejendomme i både Nakskov og Maribo.


Der bliver ikke meget tid til sport - lidt tennis om sommeren -men jeg elsker at se film og læse bøger, gerne historiske eller om politik.
Curriculum Vitae